Usługi

Jako wydawnictwo oferujemy również usługi, pomoc w wydaniu bądź produkcji dzieła:

  • Koordynacja wydawnicza dzieła drukowanego (tłumaczenie, redakcja, korekta, skład, grafika oraz druk) na zlecenie innego podmiotu.
  • Tworzenie grafiki bądź przygotowanie do składu.
  • Dystrybucja produktów: książek, płyt CD i innych.
  • Współpracujemy przy tworzeniu gadżetów zindywidualizowanych.

Zazwyczaj współpracujemy z organizacjami, kościołami (różnych denominacji), twórcami.

Oto niektóre z przykładów naszych realizacji: